Συναγερμοί

CCTV

Access Control

Πυρανίχνευση

Θυροτηλεοράσεις

24Η Προστασία καλωδίων
Αρχική σελίδα » Συμβουλές » 24Η Προστασία καλωδίων
Συχνά πυκνά, σε χώρους που δεν υπάρχει προ-εγκατεστημένη καλωδίωση για σύστημα συναγερμού, ο εγκαταστάτης καλείται να περάσει καλώδια από εξωτερικά σημεία, είτε για λόγους αισθητικής, είτε γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις το καλώδιο θα πρέπει να ασφαλίζεται εναντίον περιπτώσεων δολιοφθοράς, καταλαμβάνοντας μία 24ωρη ζώνη στο κέντρο του συναγερμού. 

Έτσι, σε περίπτωση που κάποιος επιχειρήσει να κόψει ή να βραχυκυκλώσει το εξωτερικό καλώδιο, ο συναγερμός θα χτυπήσει ακόμη και αν δεν είναι οπλισμένος από τον χρήστη.