Συναγερμοί

CCTV

Access Control

Πυρανίχνευση

Θυροτηλεοράσεις

ΑΓΝΟ (Καλύβια)

- Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού
 
- Εγκατάσταση κλειστού κυκλωματος παρακολούθησης
 
- Εγκατάταση ενδοεργοστασιακής επικοινωνίας