Συναγερμοί

CCTV

Access Control

Πυρανίχνευση

Θυροτηλεοράσεις

Ζάχαρη και αλάτι (Ηλιούπολη)

- Εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης
- Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού