Συναγερμοί

CCTV

Access Control

Πυρανίχνευση

Θυροτηλεοράσεις

Ξενοδοχείο (Μονεμβασιά)

- Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού