Συναγερμοί

CCTV

Access Control

Πυρανίχνευση

Θυροτηλεοράσεις

Ιδιωτική κατοικία (Πάτρα)

- Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού

- Εγκατάσταση περιμετρικής προστασίας