Συναγερμοί

CCTV

Access Control

Πυρανίχνευση

Θυροτηλεοράσεις

Shopping House (Άλιμος)

- Εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού
- Εγκατάσταση πυρανίχνευσης
- Εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης