Συναγερμοί

CCTV

Access Control

Πυρανίχνευση

Θυροτηλεοράσεις

Εργαστήρι Μελιού (Μεταμόρφωση)

- Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος συναγερμού

- Εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης
 
- Εγκατάσταση δικτύων