Συναγερμοί

CCTV

Access Control

Πυρανίχνευση

Θυροτηλεοράσεις

Φαρμακείο (Άγιος Δημήτριος)

- Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού
- Εγκατάσταση πυρανίχνευσης
- Εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης