Συναγερμοί

CCTV

Access Control

Πυρανίχνευση

Θυροτηλεοράσεις

Piccadilly Bar (Αγία Παρασκευή)

- Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού
- Εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης