Συναγερμοί

CCTV

Access Control

Πυρανίχνευση

Θυροτηλεοράσεις

Η Πίττα του Παππού (Λάρισα)

- Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού
- Εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης