Συναγερμοί

CCTV

Access Control

Πυρανίχνευση

Θυροτηλεοράσεις

i-Sec GSM33

Η συσκευή i-Sec GSM33 μεταφέρει δεδομένα από το κέντρο του συναγερμού
προς το κεντρικό σταθμό λήψεως σημάτων μέσω GSM ή GPRS.

Μπορεί να  χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που το κέντρο συναγερμού χρήζει σύνδεσης στο 
κέντρο λήψεως αλλά δεν υπάρχει σταθερή γραμμή (απουσία σταθερής γραμμής).

Επίσης λειτουργεί σαν "γέφυρα" εφόσον η σταθερή γραμμή παρουσιάσει βλάβη ή "κοπεί" λόγω δολιοφθοράς.


 • Τεχνικά Χαρακτηριστικά
  • Πλήρης εξομοίωση τηλεφωνικής γραμμής προκειμένου να επιτευχθεί επικοινωνία μεταξύ συστήματος συναγερμού και κέντρου λήψης σημάτων (contact id, ademco 4+2, κ.α. DTMF format επικοινωνίας).
  • Εφεδρική επικοινωνία (μέσω GSM κλήσης φωνής,SMS,GPRS) κατά την διακοπή της σταθερής τηλεφωνικής γραμμής.
  • Αποστολή μηνύματος SMS προς έως πέντε χρήστες, σε περίπτωση συναγερμού ή οποιουδήποτε άλλου περιστατικού (όπλιση/αφόπλιση, πυρανίχνευση, κ.α.)
  • Αποστολή σήματος προς το κέντρο λήψης σημάτων και/ή αποστολή SMS προς έως τρεις χρήστες, σε περίπτωση διακοπής/κόψιμο της σταθερής τηλεφωνικής γραμμής PSTN
  • Δυνατότητα ελέγχου επικοινωνίας GPRS - PING ανά χρονικό διάστημα, 1 έως ∞ δευτερολέπτων. Το σήμα Contact id που στέλνει το σύστημα ορίζεται από τον χρήστη σύμφωνα με τους πίνακες του πρωτοκόλλου contact - id. Με τη λειτουργία αυτή, το κέντρο λήψης σημάτων μπορεί να επιτηρεί συνεχώς* την αρτιότητα της  επικοινωνίας, μεταξύ συστήματος συναγερμού και κέντρου λήψης σημάτων.
  • Διαθέτει τρεις εξόδους που ενεργοποιούνται με μήνυμα SMS από τον χρήστη. Με τη λειτουργία αυτή μπορούμε να χειριστούμε διάφορες συσκευές (π.χ. ενεργοποίηση ηλεκτρικών συσκευών, όπλιση συστήματος συναγερμού, κ.α.)
  • Διαθέτει τρεις εισόδους. Όταν αλλάζει η κατάσταση της εισόδου, η συσκευή στέλνει μήνυμα SMS (εντολή από διακοπή λειτουργίας ηλεκτρικής συσκευής, εντολή από όπλιση συστήματος, αφόπλιση συστήματος κ.α.)
  • Το i-Sec GSM 33 μπορεί να ενεργοποιήσει μια από τις εξόδους του, όταν μπλοκαριστεί η λήψη σήματος κινητής τηλεφωνίας (π.χ. από συσκευή GSM jammer) ή όταν αφαιρεθεί η κάρτα κινητής τηλεφωνίας από την υποδοχή της. Στη συνέχεια μπορούμε να οδηγήσουμε την έξοδο αυτή σε ζώνη του συστήματος συναγερμού προκαλώντας συναγερμό.
Περισσότερες Πληροφορίες
Σχετικά Προϊόντα