Συναγερμοί

CCTV

Access Control

Πυρανίχνευση

Θυροτηλεοράσεις

IP100

Μονάδα ΙΡ επικοινωνίας για κέντρα Paradox. Ολοκληρωμένη λύση αποστολής σημάτων μέσω internet σε κέντρο λήψης σημάτων.

 • Τεχνικά Χαρακτηριστικά
  • Αποστέλλει τα συμβάντα στον δέκτη IP IPR512 μέσω IP.
  • Ελέγχει και απεικονίζει το κέντρο συναγερμού μέσω δικτύου IP (LAN/WAN/Internet)
  • Συμβατό με τα κέντρα σειράς Spectra SP (V2.10 ή νεότερη), MG5000/MG5050 (V2.10 ή νεότερη) και EVO.
  • Έχει πρόσβαση στο σύστημα συναγερμού με την χρήση των NEware ή WinLoad μέσω Internet.
  • Λαμβάνει ειδοποίηση για συμβάντα συναγερμού από το σύστημα μέσω email.
  • Ανεξάρτητη όπλιση αφόπλιση των υποσυστημάτων (partitions) μέσω web browser.
  • Απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο των καταστάσεων των ζωνών και των υποσυστημάτων (π.χ. Ανοικτή / κλειστή ζώνη, όπλιση/αφόπλιση, προβλήματα και συμβάντα συναγερμού) μέσω web browser .
  • Αναβάθμιση του firmware του IP100 με την χρήση του IP Exploring Tools μέσω Internet.
  • Διαθέσιμη υπηρεσία DNS για δυναμική IP διεύθυνση.
  • Υποστηρίζει SMTP και ESMTP (TLS/SSL δεν υποστηρίζεται).
  • Καταναλώνει πολύ μικρό εύρος ζώνης.
  • Ανταλλαγή πληροφοριών με την χρήση 128-bit (MD5 και RC4) ή 256-bit (AES) κρυπτογράφηση.
  • Αμφίδρομη δυναμική ταυτοποίηση.