Συναγερμοί

CCTV

Access Control

Πυρανίχνευση

Θυροτηλεοράσεις

JA-82K

Κεντρική μονάδα συναγερμού 4 ενσύρματων ζωνών. Δυνατότητα επέκτασης έως 50 ζώνες (14 ενσύρματες & 36 ασύρματες) με τη χρήση των module CZJA-82C και CZJA-82R. Δυνατότητα Partition. Υποστηρίζει PSTN & LAN η GPRS. Περιλαμβάνεται κoυτί και M/T .

 • Τεχνικά Χαρακτηριστικά
  Πίνακας χαρακτηριστικών
  Συχνότητα Επικοινωνίας 868MHz
  Αριθμός ζωνών 50
  Αριθμός ενσύρματων ζωνών 4 (επεκτείνονται σε 14)
  Αριθμός ασύρματων ζωνών έως 50
  Αριθμός υποσυστημάτων μερικού οπλισμού 3 (A, AB, ΑΒC)
  Αριθμός υποσυστημάτων διαιρεμένο 2
  Κωδικοί χρηστών 50 χρήστες +1 Κύριος + 1Εγκαταστάτη
  Αριθμός καρτών ή κουμπιών RF-ID 50
  Μνήμη γεγονόντων 255
  Τάση λειτουργίας 230V, 50Hz
  Μπαταρία 12V, 2,6Ah
  Έξοδος σειρήνας 2 x (12V, 0.5A)
  Διακριβώσεις EN 50130-4, ΕΝ 55022, EN 60950-1
  Διαστάσεις 258x214x77mm