Συναγερμοί

CCTV

Access Control

Πυρανίχνευση

Θυροτηλεοράσεις

Κ2

-Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών

-Διαθέτει 2 εξόδους (άμμεση και καθυστέρηση)

-Δυνατότητα σύνδεσης μέχρι 25 ανιχνευτές σε κάθε ζώνη

-Κατασκευασμένος σύμφωνα με ΕΝ-54 parts 2&4