Συναγερμοί

CCTV

Access Control

Πυρανίχνευση

Θυροτηλεοράσεις

Κρέατα Ευρώπης (Κορωπί)

-Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού. 

-Εγκατάσταση περιμετρικής προστασίας.

-Εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος.