Συναγερμοί

CCTV

Access Control

Πυρανίχνευση

Θυροτηλεοράσεις

LHD 6005

Κεντρικός Πίνακας συναγερμού 8 ζωνών και 1 ζώνη στο κάθε πληκτρολόγιο. Μνήμη 256 συμβάντων, 49 κωδικοί χρηστών. 1 Έξοδο PGM.

Περιλάμβάνει κωδικοποιητή για επικοινωνία με κεντρικό σταθμό και up download. 

Περιλαμβάνεται κουτί Μ/Τ και χειριστήριο.