Συναγερμοί

CCTV

Access Control

Πυρανίχνευση

Θυροτηλεοράσεις

MG5000

Ασύρματο σύστημα συναγερμού 32 ζωνών με ενσωματωμένο δέκτη (433 ή 868 MHz). Διαθέτει 2 ενσύρματες ζώνες εισόδου με δυνατότητα διπλασιασμού.

 • Τεχνικά Χαρακτηριστικά
  • Υποστηρίζει λειτουργία StayD.
  • Ενσωματωμένος δέκτης (433 ή 868 MHz).
  • 32 ζώνες (οποιαδήποτε μπορεί να γίνει ασύρματη) και 2 partitions.
  • 2 ενσύρματες ζώνες εισόδου με δυνατότητα διπλασιασμού.
  • Υποστηρίζει 16 PGMs (οποιαδήποτε μπορεί να γίνει ασύρματο) και 2 PGM στην πλακέτα του κέντρου.
  • 32 χρήστες και 32 τηλεχειριστήρια (ένα για κάθε χρήστη).
  • Bus επικοινωνίας 4 καλωδίων (δυνατότητα σύνδεσης έως και 15 πληκτρολόγια).
  • Υποστηρίζει REM3, 8 K32RF/R37, 4 σειρήνες SR150 και 2 RPT1.
  • Υποστηρίζει δυνατότητα αναφοράς μέσω των Modules σειράς PCS, του IP 100 και του VDMP3.
  • Επιτόπου αναβάθμιση: Το MG5000 αναβαθμίζεται συνδέοντας το με ένα Η/Υ μέσω του 307 USB.
  • Προγραμματισμός του συστήματος από τον εγκαταστάτη μέσω menu driven οδηγιών.
  • Πολλαπλοί τηλεφωνικοί αριθμοί για αναφορά γεγονότων: 3 για τον σταθμό ελέγχου, 5 για προσωπική κλήση και 1 για αναφορά pager.
  • Πλήκτρο RESET τροφοδοσίας.
  • Λειτουργία ανίχνευσης παρεμβολών RF.
  • 2 υποσυστήματα.
  • 9k6 baud ταχύτητα επικοινωνίας με Winload.
  • Ζώνες chime.
  • Μνήμη 256 συμβάντων.
  • Υποστηρίζει Memory Key (PMC-4).
  • Εγκαθίσταται σε μεταλλικό κουτί 28 x 28 x 7,6 cm.